سلطان غم ایشا

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگرانرها کردی چرا دست دلم را؟

به خاک و خون کشیدی حاصلم را
مرا تو می‌کشی صدبار در روز

ولی من دوست دارم قاتلم را . . .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟

 عروس این چمن بودی چه می‌شد؟
چرا چون باد رفتی از کنارم؟

همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اى كاش

گفته بودى عاشق ديگرى شده اى...
من خودم هم عاشق بودم،
دردت را درك ميكردم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مدتهاست باتو،


 درخودم...


زندگى مى كنم...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بارآخر،

من ورق را بادلم برميزنم!
باردیگرحكم كن!
اما نه بی دل!با دلت،

دل حكم كن!
حكم دل:هركه دل دارد بیاندازد وسط!
تاكه ما دلهایمان را روكنیم
!

دل كه روي دل بیافتاد،

 عشق حاكم میشود

!پس به حكم عشق،

بازي میكنیم!

این دل من!

روبكن حالادلت را..!
دل نداري؟

بر بزن اندیشه ات را..!
حكم لازم:
دل گرفتن!

دل سپردن!

 هردولازم!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اگر تمام دنیا را نردبان کنی،
دستت به سقف دلتنگی من نمیرسد...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تنهایییییییی...
این واژه را بلندترین شاخه درخت خوب میفهمد...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:33 توسط ایشا |

می آیی عاشق می کنی
محو می شوی تا فراموشت کنم
دوباره می آیی تازه می کنی خاطرات را
 محو می شوی
به راستی که سراب از تو با ثبات تر است

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

" خدای من ! چرا گریه می کنند؟!

درک کردن من انگار سخت تر از از دست دادنم بود

 ... قبول !

کمتر از آنها نفس کشیدم ٬

 اما به اندازه آنها درد کشیدم ...

چرا وقتی کسی از پیششان رفت ٬

 تازه می فهمند که بود ؟! ...

خود را مسخره کرده اند یا مرا ؟! "

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

شاید در آغاز

"ترکیـب"

صورتش بود که توانست

"ترتیب"

دلـــم را بدهــد...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات باشه، قبول.

لااقل این نکته را بدان:

آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم

در سینه می تپید دلم بود نامهربان

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گاهی تو ....
گاهی یاد تو .....
گاهی هم غم تو......
آخر این "تو" کار مرا تمام می کند!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

این روزها زیادی ساکت شده ام
حرفهایم نمی دانم چرا به جای گلو
از چشمهایم بیرون می آیند ...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تــــو
تمــام گذشـتهِ منی
و مـــن... 
میدانم که گاهی بایـ ـد
از گذشــته هم گُذشت...!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:31 توسط ایشا |

رفت بی آنکه مرا به خدا بسپارد...
نمیدانم خدا را از یاد برد یا مرا...
میسپارمت به خدا...
خدایی که هیچگاه تو را به من نسپرد ...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ایـن جـا هـاے خـالـے کـه نـبـودنـت را

به رُخـم مـے کـشـنـد

چـه مـے دانـنـد . .

فـرهـادتـــ شـده اَم ، بـا تـمـام زنـانـگـے اَم

و چـه شـب هـا کـه

خـواب ِ شـیـریـنـَت را نـمـے بـیـنـَم . . .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تلخ ترین خداحافظی عمرم !
خداحافظ ...
تنها خواسته ام این بود که نگاهم کند
و او هم بگوید
خداحافظ...
اما انگار
دیگر ارزش یک خداحافظی را هم نداشتم...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گیرم که در بیداری ات

مرا کشتی!

آرزو بر دلت بماند ...!

در خوابهایت

زندگی خواهم کرد ....!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عجـایب هشت گانه اند...
آغـوش "تـــــــــو"
هیچ بعـدی ندارد ..
واردش کـه شوی ،
زمـان بی معنـا میشـود...
بی آنکـه نفـس بکشی روحـت تازه می شود

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:30 توسط ایشا |

 اگه عشقت كورم كنه مهم نيست حس بودنت قشنگ تر از ديدن دنياست

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آنقـــدر دل کنــــــدن از تـــو سخـــت اســت...

کـــه در آخـــریــن کپــــه از آخــــريـــن واگــــن

قطـــار نشستـــــه ام !

تـــــا هـــر چـــه قـــدر می شــــود...

ديـــرتـر تـــرکـــت کنـــم !!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دعای باران چرا؟این روزها دل ها تشنه ترند تا زمین
خدایا کمی عشق ببار...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

همیشه حرارت لازم نیست...

گاهی از سردی یک نگاه ...

میتوان آتش گرفت

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هروقت از کسی جدا شدی

 توروخدا بهش بگو برای همیشه خداحافظ ....
هر چند با این کارقلبشو میشکونی و

اونو ناراحت میکنی ولی از انتظار نجاتش میدی.....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

یاد سهراب بخیر! آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت:
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود گر نشود
حرفی نیست
اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:29 توسط ایشا |

دعایم گرچه گیرا نیست
دعایت میکنم اما!

نمیدانم چه میخواهی

 اما از او خواهم برای تو هر آنچه در دلت خواهی

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

باران که می بارد دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر
من بغض میکنم ، آسمان گریه ...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

يادت هست فقط ميگفتي لب تر كن . . .
لب كه هيچ چشمانم را تر كردم ولي باز تركم كردي. . .

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دلتنگی یعنی:

دقیقه به دقیقه گوشیت و چک کنی و وانمود کنی که داری ساعتو میبینی.....

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دیگر هیچکس برای من "او" نمیشود......

حتی خودش..........

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:27 توسط ایشا |

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

    میلیونها و میلیاردها آدم هستن که میتونن بی تو زندگی کن

     آخه من بدبخت چرا نمیتونم بدون تو زنده باشم ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بغض هايم رابه آسمان سپرده ام!

خدابه خيركندباران امشبم را.....

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هر جا که می بینم نوشته است :
” خواستن توانستن است ”
آتش می گیرم !
یعنی او نخواست که نشد ؟

   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خـــــــدایا
خواستم بگویم تــنهایم
اما...
نــــگاه خندانت،مرا شــرمگین کرد
چه کسی بـــــــهتر از تو...

ولی عجیب دلتنگم

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

برف ببارد یا
باران!!!
برای باور زمستان؛
همین جای نبودنت کافی ست...!!!

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:26 توسط ایشا |

برایم از بازار یک بغض خوب بخر...

 نه مثل این ها که دارم ....

نه مثل این ها که هر روز می شکنند

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم

اما افسوس معنای خداحافظی

 را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هر گاه گريه مي كنم سبك ميشم،

عجب وزني دارد چند قطره اشك

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ديگه توي اين دنيا از هيشكي انتظار ندارم...
شايد خودمم يه روز خودمو تنها بزارم....

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

توراحت بخواب...
من مشق گریه هایم هنوزمانده

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اون لحظه كه گفتي :

يكي بهتر از تورو پيدا كردم 
ياد اون روزايي افتادم

كه به 100 تا بهتر از تو گفتم من بهترينو دارم

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:25 توسط ایشا |

ميشنوي؟

بعدازاينکه تودلم روصدازدي لحظه به لحظه داردپاسخت راميدهد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

خدایا …!!
از تو دلگیرم …
گفته بودی حق انتخاب داری
پس چرا انتخابم درکنار دیگریست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

يك بار عاشقت شدم

اما صد بار باورش كردم.

صد بار خواستم فراموشت كنم

اما يك بارم نتونستم...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اگه دنيا رو بهم بدن تا بي خيال تو بشم،

تورو برميدارم بي خيال دنيا ميشم‎

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جزایی بالاتر از این نیست

که به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:22 توسط ایشا |

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نه تنها ترکت می کنند
وقت رفتن با تمام پررویی دستور هم میدهند :
مواظب خودت باش ... !

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دیگـــــــر به کسی نمی گویم: دوســتت دارم...
انگار دوستت دارم های من؛
خداحافظ شنیده می شود...!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آیا سزای من خار شدن است..؟!
من که از گل نازکتر به تو نگفتم.

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خواستم آنقدر کمیاب شوم تا شاید دلی برایم تنگ شود
نمیدانستم فراموش میشوم.

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:21 توسط ایشا |

هرگز هیچكس ندانست
برف
تكه های خودكشی یك ابر است...!!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تنهایی یعنی:
بری عطری رو که اون میزده رو بخری
و بزنی به خودت
تا فکر کنی کنارته

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

یه اشتباه بزرگه
واسه کسی بمیری
که قبلا واسه خیلیا مرده بوده... !

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به سادگی رفت....
نــه اینکـــه دوستـــم نداشت....
نه!
چـــون میدونست چقدر دوستش دارم...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تنهــا بودن قــدرت مــی خــواهــد
و ایـن قــدرت را کســی بـه مـن داد
کـه روزی مـی گفت
تنهــــایـت نمــی گــذارم !!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اشتبــاه از مـن بود
پــر رنــگ نـوشتـه بـودمـت

اما حالا بـــه سختــی پـاک میشــوی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:18 توسط ایشا |

وقــتـي ازم مــي پـرسي که خوبـي و من ميگم: اي بد نيستم..
يعني بدم !
خيلي هم بدم !!
پس نگو خدا رو شکر !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تواین دنیا به هرکی تکیه کردم،

جا خالی داد وبه زمین خوردنم خندید.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

رخ به رخ که شدیم من مات شدم !

و تو چون پادشاهی که از این فتح ها را زیاد دیده است

بی اهمیت رد شدی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

درد داره که همیــــشه اونــی که تو خیــالته

 بی خیالتــــــــــــه. .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

این روزها جای خالی ” تـو ” را با عروسکی پر می کنم
همانند توست مرا ” دوست ندارد ”
احساس ندارد !
اما هر چه هست ” دل شـکـســتـن ” بلد نیست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:17 توسط ایشا |

دوست داشتن به حرف نیست....!!

به وقتیه که برات میذاره،

به ارزشیه که برات قائل میشه،

به دلگرمیه که بهت میده،

وقتی تو توی لحظه لحظه ي زندگیت تنهایی..

این دوست داشتن نیست!!

"دوست داشتن"این نیست

که جاخالی هاشو باتو پر کنه! اینه که بخاطرتو..." جاخالی کنه".!!!

 

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:14 توسط ایشا |

 

تنهایی این نیست که کسی کنارت نباشه


یا کسی دوستت نباشه


یا کسی باهات حرف نزنه


یا هیچوقت نخندی

 

تنهایی یعنی کسی نباشه که بفهمتت

 

اونموقع بدون که واقعاً تنهایی

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:11 توسط ایشا |

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافی ست

تو مرا باز رساندی به یقینم کافی ست

قانعم،بیشتر از این چه بخواهم از تو

گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست

گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست

آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن

من همین قدر که گرم است زمینم کافی ست

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه

برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

فکر کردن به تو یعنی غزلی شور انگیز

که همین شوق مرا، خوب ترینم! کافی ست ...

 

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:7 توسط ایشا |

وقتي دلم براي دلت تنگ ميشود

آواز غم به خلوتم آهنگ ميشود

در موسم فرار دلم از حريم عقل

بين سپاه عقل و دلم جنگ ميشود

ابر سكوت بر دل تو سايه گستر است

هر روزن اميد به من تنگ ميشود

تا كـــــي مرا به ديده ي ترديد بنگري

عشق از نگاهت عاقبتش ننگ ميشود؟!

از عشق قصه هاي شگفتي شنيده ام

پس سهم من ز قصه چرا سنگ ميشود؟؟

 

+نوشته شده درشنبه 10 خرداد1393ساعت 9:2 توسط ایشا |